Рахунак сумлення для дарослых

Ойча, стаю перад Табою, прагну ў Тваёй прысутнасці несці адказнасць за сваё жыццё. Хачу стаць у праўдзе, не хачу нічога хаваць ані перад Табою, ані перад сабою. Я хачу паглядзець у твар Твайго Сына, Які з’яўляецца для мяне Дарогай, Праўдай і Жыццём, хачу, каб Яго словы адкрылі для мяне маю няпраўду. Дай мне святло Твайго Духа, каб Ён адарыў мяне ласкаю пакаяння, і я рашуча адвярнуўся б ад здзейсненага мною зла, якое дапусціў, але пакорліва, у прастаце, прызнаў свае грахі перад Царквою; каб я выправіў усё, што з Тваёй дапамогай магу выправіць. Узмацні маю надзею, каб была нязломнаю мая рашучасць выправіцца. І правядзі мяне, Ойча, да Сябе, каб я праслаўляў Цябе на вякі вякоў. Амін.