Нядзеля Айцоў: Радавод Хрыста

- . Апублікавана ў Пропаведзі

Евангелле паводле Мацвея 1, 1-25

Святы Мацвей, пішучы радавод Хрыста, выражае ў ім таямніцу Ісуса. Ён прадстаўляе генеалагічную лінію, якая вядзе да важнай для нас Асобы. У нейкі момант, аднак, ход гэтай лініі перарываецца, і яна сустракаецца з іншай лініяй, якая выходзіць з гары. І гэта змяняе ўсё.

Але і гэтая першая лінія таксама неабходная. Існуе лінія крыві — прадказальная, якая паддаецца дакументаванню. Ёсць таксама неспадзяванка, нешта нечаканае. Ёсць гісторыя, якая здаецца толькі чалавечай. Але ёсць таксама ўмяшанне Бога, Які ўваходзіць у гісторыю і робіць у ёй радыкальны паварот. Гэта тое, што чаканае.

Але ёсць і тое, што здзіўляе. Ісус уключаны ў дзеі Ізраіля. Гэта лёгка паказаць. Але Ён не абмяжоўваецца імі, Ён пераўзыходзіць іх і ўваходзіць у дзеі ўсяго чалавецтва. Больш за тое - Божы план ідзе непрадбачанымі шляхамі, нават праз дарогі граху. Бог выконвае свае абяцанні. Выконваючы іх, аднак, Ён уносіць элемент навізны. Ісус спаўняе чаканні. Аднак робіць Ён гэта нечаканым чынам. Гэта таямніца Ісуса. Таямніца, да якой можна ставіцца дваяка: згоршыцца або адараваць. Блюзнерства або малітва.

Што і казаць, пачатак урачысты. Незалежна ад таго, перакладаем мы першыя словы як «кніга паходжання», «кніга дзеяў» або як «радавод», у нас ствараецца ўражанне велічы і велічнасці. Мы стаім перад вырашальным паваротам.

З самага пачатку св. Мацвей прадстаўляе нам Ісуса як новага Адама. З гэтага пачынаецца новая гісторыя. Гэта «новае стварэнне» свету Духам, а кульмінацыяй гэтай гісторыі з'яўляецца ўжо не чалавек, але Сын Божы, які стаўся чалавекам. Трохі філасофіі дапаможа нам лепш зразумець гэты тэкст.

Тэрмін, які мы перакладаем як «дзеі», — toledot, літаральна азначае нараджаць, зачаць (слова «дзіця» мае той жа корань). Таму для габрэя гісторыя — гэта не столькі набор падзей, больш-менш важных дзеянняў, колькі паўтарэнне фундаментальнага жэсту зачацця, нараджэння. Гэты жэст працягвае стварэнне і разам з жыццём перадае «вобраз Божы». Гэта канцэпцыя гісторыі, якая заснавана на ідэі пераемнасці. У гэтым сэнсе свет «цяжарны» з самага пачатку.

Аднак варта мець на ўвазе адну дэталь. Кожны чалавек з'яўляецца часткай мэтанакіраванага працэсу, у якім ён выконвае ўласную ролю; гэта звяно ў ланцугу, які пачынаецца са стварэння і накіроўваецца да месіянскіх часоў. Вось чаму габрэі на працягу ўсёй гісторыі дбалі пра тое, каб мець патомства.

Тое, што важна, гэта не столькі індывідуальнае жыццё - яно можа быць нават трагічным, абсурдным, гаротным. Аднак яно мае каштоўнасць і сэнс, бо яно ўключана ў гісторыю, гэта значыць у ланцужок пакаленняў. Жыццё - як асобнага чалавека, так і цэлага пакалення - мае значэнне, таму што яно «нараджае» гісторыю, дазваляе ёй працягвацца. А гісторыя мае ясную мэту: Месію.

Такім чынам, гісторыю нельга аддзяліць ад пачуцця пераемнасці і мэтанакіраванасці. Яшчэ адзін важны элемент: для габрэя нараджэнне не азначае толькі перадачу іскры жыцця, але таксама перадачу блаславення і абяцання Ягвэ. Гісторыя ідзе ад Адама да Месіі, праходзячы праз Абрагама. Таму гісторыя, з аднаго боку, звязвае нас з мінулым, з абяцаннем, а з другога — скіравана ў будучыню. Такая гісторыя «цяжарная». Разам з Адамам мы маем паўнату праекту. Разам з Месіяй - нашчадкам Давіда - паўнату рэалізацыі.

Апошняе звяно ў ланцугу — Язэп, «муж» (літаральна: «мужчына») або «нарачоны» Марыі, «з якой нарадзіўся Ісус, званы Хрыстос». Мы ўжо маем алюзію на нараджэнне ад дзевы. Пасіўны залог, які выкарыстоўваецца тут, паказвае, што Бог ці Яго Дух дзейнічаюць пры гэтым нараджэнні. Вось дзе радавод робіць раптоўны паварот. Чакалася б сцвярджэння: "Язэп нарадзіў Ісуса", - а ў ім гаворыцца пра Марыю, «з якой нарадзіўся Ісус».Ланцужок нараджэнняў абрываецца ў гэты вырашальны момант.

Дык навошта трэба рэканструяваць усе папярэднія звёны, калі потым высвятляецца, што апошняе было прапушчана? Памятаем, што прыняцце дзіцяці мужам Марыі азначае, што юрыдычна Язэп з’яўляецца бацькам Ісуса, а значыць, Ісус афіцыйна належыць да роду Давіда. Перш за ўсё: «Тут не маюць значэння цела і кроў (пар. Ян. 1, 13), але абяцанне і яго выкананне. Бог не звязаны ніякай сям’ёй, а толькі сваім словам» (О. да Спінатолі).

Ланцуг разрываецца, каб абвесціць радыкальную навізну: ініцыятыва пераходзіць ад чалавека да Духа. Юрыдычна Ісус належыць да роду Давіда. Вось што св. Мацвей хоча даказаць габрэям. Аднак Ісус з’яўляецца каралём не таму, што ў яго жылах цячэ кроў Давіда, а таму, што Бог устанавіў Яго Месіяй Ізраіля і збаўленнем усіх народаў. Ісус з'яўляецца нашчадкам Давіда і спадкаемцам абяцанняў, дадзеных Абрагаму. Але з'яўляецца ім у іншы, Божы спосаб.

Тут згадваюцца цела і кроў, але толькі для таго, каб падкрэсліць, што галоўнае — Божае абяцанне. Гэта парадокс, пра які гаворыць радавод у св. Мацвея. Ісус з’яўляецца спадкаемцам абяцанняў, дадзеных Абрагаму і Давіду. Гэта Ён Чаканы. Разам з Ім ужо наступіла будучыня, а мінулае знаходзіць у Ім сваю кульмінацыю. Біблейскую гісторыю варта чытаць і інтэрпрэтаваць як падрыхтоўку да падзеі Хрыста. Ісус — гэта мэта, канчатковы сэнс дзеяў. Гэта Ён надае сэнс усёй гісторыі. «Ісус — не толькі канец гісторыі, але і яе мэта» (X. L. Dufour).

Перадача дару жыцця і звязанага з ім блаславення не спыняецца на Ісусе. Розніца палягае толькі ў тым, што з гэтага часу нараджэнне будзе духоўным. Дзеці Божыя больш не будуць нараджацца паводле цела. Святы Мацвей выказвае тут адно з пасланняў свайго Евангелля: прыналежнасць да новага Божага народа не залежыць ад паходжання, але ад прыняцця Месіі. Магчымасць збаўлення і вызвалення будзе дадзена ўсім народам (гэта ілюструецца, між іншым, прысутнасцю жанчын у радаводзе).

Святы Мацвей падкрэслівае дзеяслоў «нараджаць". У біблейскай мове значэнне гэтага тэрміна выходзіць за межы фізічна-біялагічнага вымярэння. Гэта таксама азначае: абудзіць, паказаць, надаць годнасць або функцыю. У рабінскай традыцыі «нараджэнне» ўжывалася ў кантэксце адносін паміж настаўнікам і вучнем. Таму раннія хрысціяне разумелі радавод у шырокім сэнсе. Гаворка ідзе пра дзеянне Бога, які «абуджае» свой народ: ад Абрагама да Ісуса.

З рэлігійнага, маральнага і расавага пункту гледжання гэты радавод не дасканалы. У ім можна знайсці шмат недахопаў. Некаторыя з іх даволі прыкметныя. Дзеянні людзей, згаданых у радаводзе, безумоўна, не з'яўляюцца "ўзорнымі". Без сумневу, некаторыя паводзіны не з'яўляюцца павучальнымі. Гэта дзеянні, пазначаныя здрадай, кровазмяшэннем, помстай, подласцю, дробязнасцю і нявернасцю. Ёсць сярод іх прафесійная прастытутка, прастытутка выпадковая, пералюбніца, кароль Амон, годны сын Манасіі (пар. 2 Цар 21, 18-26). Моманты славы і адступніцтва, яркія прыклады і змрочныя эпізоды, пакуты і веліч, навяртанні і вычварэнствы, мешаніна ўсяго. Гэта дзеянні чалавека, таму імёны важныя толькі дзеля Чаканага.

Такім чынам св. Мацвей абвяшчае яшчэ адну важную тэму сваёй «Добрай Навіны»: Ісус бярэ на сябе таксама чалавечую слабасць, беспарадак віны ўсіх людзей. Ісус кажа, што Бог верны, нягледзячы на ​​чалавечую нявернасць. Божая задума ажыццяўляецца, нягледзячы на ​​(можна нават сказаць «насуперак») супярэчлівасці, супраціў, адступніцтва Яго народа.

Кожны з нас належыць як да папярэднікаў, так і да нашчадкаў Ісуса. Мы перадалі Яму свае грахі. І мы паходзім ад Яго — мы з Яго крыві, з Яго ласкі. Ісус бярэ на сябе нашу нядолю. Гэта крыніца нашай годнасці дзяцей Божых. Ён атрымаў у спадчыну нашае ўбоства. Ён перадаў нам сваё багацце.

З гэтага часу радавод, які пачынаецца з Ісуса, больш не ідзе дарогай крыві і цела ў людскім сэнсе. Дзеці нараджаюцца іншым чынам. Жыццё перадаецца ў нараджэнні ад Духа. Гэта нараджэнне таксама не ідэальнае. Святыя і грэшнікі таксама прысутнічаюць у генеалагічнай лініі, якая пачынаецца ад Хрыста. Аднак, нягледзячы на ​​чалавечыя слабасці, гэтая лінія не перарываецца - яе бесперапыннасць гарантавана прабачэннем.

Гэта Яго ласка запэўнівае бесперапыннасць. Нават калі мы не акажамся годнымі імя, якое носім, ёсць Хтосьці, хто схіляецца, каб падняць нас, каб вярнуць нам той вобраз, які мы страцілі. Генеалагічнае дрэва прымушае нас думаць пра дрэва крыжа. Там усё пачынаецца спачатку.

З гэтага дрэва, на якім як злачынец быў павешаны Той, Хто ўзяў на сябе грахі чалавечыя, сыходзіць велізарны натоўп людзей. Усе высакародныя. Усе «памілаваныя». У іх жылах цячэ кроў адкуплення.

Каментары: